SOSYAL SORUMLULUK

Kalite Politikamız


» Sosyal sorumluluğun bilincinde olan,
» Tıbbi ve medeni etiğe bağlı kalan,
» Çağdaş bilgi ve teknolojiler ışığında, kaliteli sağlık hizmeti verebilen ve kendini sürekli yenileyebilen,
» Hasta ve hasta yakınlarının haklarını gözeterek, hasta memnuniyetini ön planda tutan,
» Çalışanların memnuniyetini artırarak, takım ruhunu oluşturabilen, bir hastane olmak temel prensibimiz ve kalite politikamızdır..
» Sağlık da öncü ve lider kuruluş” misyonumuzu zinde tutmak ise hedefimizdir.

Hasta Memnuniyeti Yaratmada Kararlılık


Sağlık konusunda hastalarımız için bir çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz. Kurumumuzdan hizmet almayı seçen kişiler, Kayseri Tekden Hastanesinin herhangi bir noktasına başvurarak, gereksinim duydukları tüm sağlık hizmetlerine grup içinde kolaylıkla ulaşabilecekler. Hizmetlerimizi sunarken, en küçük ayrıntıda bile hastalarımızın kendilerini özel hissetmesini sağlayacak ve çözüm önerilerimizi onların sağlık gereksinimlerini ön planda tutacak şekilde tasarlayacağız.
Grubumuz için, en önemli başarı göstergelerinden biri hasta memnuniyetidir. Bunun için, bizden hizmet alan hastalarımızın memnuniyetini sistemli olarak izleyecek ve elde ettiğimiz sonuçları, sunduğumuz hizmetleri geliştirmekte kullanacağız.
Hastalarımıza karşı en önemli sorumluluklarımızdan biri olarak da, maliyetlerimizi ve verimliliğimizi etkin olarak yönetip, yüksek kalitemizden ödün vermeden, hizmetlerimizin uygun fiyatlarla sunulmasını sağlayacağız.

Tıbbi Hizmetlerde MükemmeliyetKayseri Tekden Hastanesi’nin amacı, hastalarımızın sağlıkla ilgili gereksinimlerini karşılamak ve daha sağlıklı bir yaşam sürebilmelerini sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda, tıbbi hizmetleri, grubun her noktasından, en yüksek kalitede, kanıta dayalı ve standart olarak sunmayı hedefliyoruz.
Tıbbi hizmetlerde mükemmeliyete ulaşmak için, tıbbi sonuçlarımızı sürekli izleyecek, dünyada kabul edilen standartlara karşı değerlendirip açıklayacağız. Hastaların bilinçli seçim haklarını kullanabilmeleri için tıbbi sonuçların açıklanmasında da Türkiye’de öncülüğü üstleneceğiz.
Sağlık Bilimleri alanında kuracağımız akademik yapının da desteğiyle; bir yandan sağlıklı bir yaşam sürdürmek konusunda toplumu bilinçlendirmeye çalışırken, bir yandan da kendi ekibimizi, tıbbi hizmet kalitemizi sürdürmek ve geliştirmek için, sürekli olarak eğiteceğiz.


Misyonumuz;


Bilimsel ,vicdani, etik ilkelerden taviz vermeden açık, dürüst, güvenilir bir tanı ve tedavi hizmeti sunmak .
Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerini, tıbbın ulaştığı en üst düzeyde yaygın ve bütünleşmiş bir yapı içinde, uygun ekonomik şartlarda topluma sunmak,
Sürekli eğitim ölçme iyileştirme yöntemlerini kullanarak devamlı gelişmeyi, yenilemeyi sağlayan bir yönetim ve işletim sistemi örneği olmaktır.

VizyonumuzBiz kendimizi kişi ve kurum olarak bilimsel vicdani etik ve ilkelerden asla taviz vermeden insanlık onuruna saygılı, açık dürüst güvenilir ve en yüksek kalitede sağlık hizmetleri sunmaya adamış bulunuyoruz. “Hizmetlerin en güzeli insana hizmettir.” Düşüncesiyle yola çıkan Tekden hastanesi olarak biz, bu inanç ve anlayışla bütün insanlığı kucaklayan, Türkiye ve yakın coğrafya için en önde gelen referans merkezi olacaktır.

DeğerlerBir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, yüksek ve yararlı niteliktir.

Değerlerimiz


» İnsanlara en güzel hizmeti sunmak,
» Hasta mahremiyetine özen göstermek,
» Hasta ve yakınlarının haklarına saygı göstermek
» Tıbbi etik kurallara bağlı kalmak,
» Topluma,çevreye ve yasalara uyum sağlamak
» Dürüst, bilgili,araştırmacı,sorumluluk sahibi,olaylara karşı duyarlı,bir takım ruhu oluşturmak
» Çağdaş ve güler yüzlü iletişim kurmak,
» Bilimsel yeniliklere açık olmak.
» Tıbbi ve teknolojik yenilikleri hastanemizde kullanmaya gayret etmek

Özel Bağcılar Tekden Hastanesi


Kalite Politikamız» Toplam kalite anlayışı doğrultusunda, birinci önceliğimiz hastalarımızın beklenti ve memnuniyetini en üst düzeyde tutmak.
» Çağdaş yönetim anlayışı doğrultusunda, sistemimizi sürekli gözden geçirme ve iyileştirme çalışmalarına önem ve öncelik vermek.
» Hastalarımızın, tedarikçilerimizin ve tüm çalışanlarımızın bize duydukları güveni sürekli geliştirerek, dürüst, kaliteli ve ekonomik sağlık hizmeti sunmak.
» Çalışanlarımızı sürekli eğitimlerle destekleyerek, iyileştirme süreçlerinde etkin kılmak.
» Çalışanlarımızın gurur duydukları çalışma ortamını sağlamak ve kurumun başarılarını hep birlikte kutlamak.
» Teknolojik yenilikleri, bilimsel ve yönetsel gelişmeleri sürekli takip ederek hastalarımızın hizmetine sunmak.

Hasta Memnuniyeti Yaratmada KararlılıkSağlık konusunda hastalarımız için bir çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz. Kurumumuzdan hizmet almayı seçen kişiler, Özel İstanbul Bağcılar Tekden Hastanesi’nin herhangi bir noktasına başvurarak, gereksinim duydukları tüm sağlık hizmetlerine grup içinde kolaylıkla ulaşabilecekler. Hizmetlerimizi sunarken, en küçük ayrıntıda bile hastalarımızın kendilerini özel hissetmesini sağlayacak ve çözüm önerilerimizi onların sağlık gereksinimlerini ön planda tutacak şekilde tasarlayacağız. Grubumuz için, en önemli başarı göstergelerinden biri hasta memnuniyetidir. Bunun için, bizden hizmet alan hastalarımızın memnuniyetini sistemli olarak izleyecek ve elde ettiğimiz sonuçları, sunduğumuz hizmetleri geliştirmekte kullanacağız.
Hastalarımıza karşı en önemli sorumluluklarımızdan biri olarak da, maliyetlerimizi ve verimliliğimizi etkin olarak yönetip, yüksek kalitemizden ödün vermeden, hizmetlerimizin uygun fiyatlarla sunulmasını sağlayacağız.

Tıbbi Hizmetlerde MükemmeliyetÖzel İstanbul Bağcılar Tekden Hastanesi’nin amacı, hastalarımızın sağlıkla ilgili gereksinimlerini karşılamak ve daha sağlıklı bir yaşam sürebilmelerini sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda, tıbbi hizmetleri, grubun her noktasından, en yüksek kalitede, kanıta dayalı ve standart olarak sunmayı hedefliyoruz.
Tıbbi hizmetlerde mükemmeliyete ulaşmak için, tıbbi sonuçlarımızı sürekli izleyecek, dünyada kabul edilen standartlara karşı değerlendirip açıklayacağız. Hastaların bilinçli seçim haklarını kullanabilmeleri için tıbbi sonuçların açıklanmasında da Türkiye’de öncülüğü üstleneceğiz.
Sağlık Bilimleri alanında kuracağımız akademik yapının da desteğiyle; bir yandan sağlıklı bir yaşam sürdürmek konusunda toplumu bilinçlendirmeye çalışırken, bir yandan da kendi ekibimizi, tıbbi hizmet kalitemizi sürdürmek ve geliştirmek için, sürekli olarak eğiteceğiz

MisyonumuzÖzel Bağcılar Tekden Hastanesi olarak misyonumuz, toplumun yaşam kalitesini yükseltmek ve tıbbın gelişimine katkı sağlamak üzere; Koruyucu ve iyileştirici sağlık hizmetlerini, tıbbın ulaştığı en üst düzeyde, yaygın ve bütünleşik bir yapı içinde, uygun ekonomik koşullarda topluma sunmak, Sağlık Bilimleri alanındaki akademik çalışmalara ve bilimsel araştırmalara olanak sağlayarak, sağlıkla ilgili her konuda yeni bilgi ve uygulamaların geliştirilmesini desteklemek, Kendilerini mesleklerine adamış, üstün nitelikli, insana değer veren hekimler ve sağlık uzmanları yetiştirmektir.

VizyonumuzÖzel  Bağcılar Tekden Hastanesi, Tıbbi hizmetlerdeki mükemmeliyet düzeyi, Hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetini oluşturmadaki kararlılığı, Üstün nitelikli ekibi ve çağdaş altyapısı, Öncü uygulamalarıyla; Türkiye’ye model oluşturmayı ve dünyada referans gösterilen akademik sağlık kurumlarından biri olmayı hedeflemektedir.


Değerlerimiz


» İnsanlara en güzel hizmeti sunmak,
» Hasta mahremiyetine özen göstermek,
» Hasta ve yakınlarının haklarına saygı göstermek
» Tıbbi etik kurallara bağlı kalmak,
» Topluma,çevreye ve yasalara uyum sağlamak
» Dürüst, bilgili,araştırmacı,sorumluluk sahibi,olaylara karşı duyarlı,bir takım ruhu oluşturmak
» Çağdaş ve güler yüzlü iletişim kurmak,
» Bilimsel yeniliklere açık olmak.
» Tıbbi ve teknolojik yenilikleri hastanemizde kullanmaya özen gösteriyoruz.


Şirketlerimiz